Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

3D modelář

Vykouzlete každou rekvizitu, postavu a třeba i kus města

dolů

3D modelář vytváří virtuální 3D modely neexistujících filmových rekvizit, dopravních prostředků, budov, lidských postav, robotů, zvířat, ale také rostlin, krajin nebo celých měst. Využívá k tomu speciální 3D programy, jako jsou například 3DStudio Max, MAYA nebo free software Blender.

Základními stavebními prvky těchto virtuálních modelů jsou body, hrany, plochy a křivky. Pomocí celé řady modelačních nástrojů pak z těchto prvků vytváří tzv. drátový model (mesh), který pak postupně doplňuje o detaily, až dosáhne požadované podoby modelu, která odpovídá záměru autorů projektu, referenčním obrázkům nebo návrhu, který vytvoří VFX výtvarník. Současné modelovací („skulptovací“) počítačové programy (například Z-Brush) již umožňují i interaktivní vytváření objektů, kdy modelář pomocí digitálního pera a tabletu přímo modeluje na monitoru požadovaný tvar, jako by pracoval se sochařskou hlínou.

Musí mít výtvarný talent, představivost, musí vnímat tvary a jejich umístění v prostoru. Měl by umět kreslit a reálně modelovat. Musí pochopitelně výborně ovládat potřebný 3D software a vyznat se ve workflow výroby VFX záběrů. Podmínkou je spolehlivost, pečlivost a vysoké pracovní nasazení s důrazem na dodržování domluvených výrobních termínů.

„Žádný letadýlka. Tohle je úplně jiná liga!“

 

3D modelář spolupracuje s VFX produkčním, VFX koordinátorem, VFX supervizorem, tvůrcem výtvarných konceptů, riggerem a pochopitelně s ostatními kolegy a specialisty 3D oddělení.

3D modeláře pro časovou náročnost jeho práce můžete potkat hlavně ve 3D oddělení trikového studia, ale také na festivalech a setkáních věnovaných trikovému filmu a počítačové grafice.

Předpokladem je zájem o film, vizuální efekty a znalost alespoň některého ze 3D programů (3DStudio Max, MAYA nebo Blender). Pomoci může také absolvování kurzu kreslení, sochařství (prostorové tvorby).

Středoškolské vzdělání

Hodí se školy se zaměřením na počítačovou grafiku. Z odborných filmových škol pak ty, které mají ve svých studijních oborech počítačovou grafiku a vizuální efekty.

Vysokoškolské vzdělání

Filmové školy s výtvarným nebo VFX zaměřením, dobrou přípravou je také obor průmyslový design, technické vysoké školy s obory počítačové grafiky.

Portfolio to řekne za vás

Připravte si osobní prezentaci formou portfolia, které představí poutavou formou váš výtvarný talent a umění vytvářet realisticky vypadající 3D modely.

Profesní kurzy

Zdokonalte svoje dovednosti na odborném kurzu. Podívejte se na seznam vzdělávacích kurzů doporučených Creatoolou a najděte ten, který vám sedne nejlépe.

Networking

Účastněte se akcí, na nichž se můžete potkat s lidmi z VFX oboru. Seznamte se s tvůrci VFX, produkčními a VFX producenty. Ptejte se jich na jejich práci. Projevte zájem i znalosti a zkuste s nimi zůstat v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

Pozice VFX umělec nebo se naučit programovat a stát se level designerem, 3D modelářem, výtvarníkem prostředí, nebo výtvarníkem textur v herním průmyslu. Můžete se také stát modelářem v animaci nebo 2D kompozitorem nebo VFX výtvarníkem.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce