Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Výtvarník prostředí

Vytvářejte prostředí

dolů

Výtvarník prostředí, kterému se také říká 3D výtvarník prostředí, modelář prostředí nebo level architekt, tvoří úžasná místa, na kterých se hry odehrávají. Vytváří fantaskní krajiny (strašidelná sklepení a ponuré pustiny) i místa z reálného světa (kanceláře, hřiště) – prostě vše, na co pomyslíte.

Vychází z prototypů level designera a z 2D kreseb od výtvarníka / concept artisty. Tyto vstupy promění v uvěřitelné prostředí ve 3D. Používá k tomu i referenční fotografie, obrázky a vlastní fantazii.

Na začátku své praxe se výtvarník prostředí učí technickým omezením herního enginu, což je něco, s čím zkušenější umělci vždy počítají. Když vytvoří prostředí, které je příliš detailní nebo rozlehlé, může to negativně ovlivnit plynulý běh hry.

V některých týmech dělá výtvarník prostředí jen hrubý návrh prostoru a detailní grafickou produkci nechává na 3D graficích. V některých týmech se práce level designera a výtvarníka prostředí prolíná.

Výtvarné umění: Umí kreslit, dobře vnímá formu, barvu, texturu, světlo a chápe, jak spolu tyto elementy fungují.

Znalost prostředí: Rozumí architektuře, zná městské prostředí i krajinu.

Používání herních enginů: Ví, jak pracovat s uměním v rámci herních enginů, chápe jejich technická omezení, udržuje si přehled o vývoji jejich možností.

Spolupráce: Dobře komunikuje a spolupracuje s ostatními umělci, designery a producenty.

Uvádíme některé z nástrojů, které používají profesionální výtvarníci prostředí. Svoje dovednosti můžete ale rozvíjet i s využitím zdarma dostupného softwaru. Na Vytvořte si portfolio pro videohry najdete jejich seznam.

  • Software pro úpravu obrazů (Adobe Photoshop)
  • Software pro 3D modelování, sculpting a malování (Blender, 3D Max, Maya)
  • Herní enginy (Unity, Unreal Engine)

Výtvarník prostředí velice úzce spolupracuje s level designery a s 3D herními grafiky.

Tato role většinou nevyžaduje předchozí zkušenosti v herním vývoji, ale mistrovství se získává až několikaletou praxí a zkušeností s level designem. Vyžaduje se znalost 3D modelování (bez detailních technických znalostí texturování a shaderů). Očekává se znalost architektury, urbanismu a výtvarného umění.

Vzdělání:

Tradiční kresba, malba i modelování se hodí k tomu, abyste předvedli své výtvarné nadání bez využití softwaru.

Pokud chcete jít na univerzitu, bylo by dobré odmaturovat z následujících předmětů:

  • Výtvarné umění a design
  • Grafický design
  • Grafická komunikace

Vytvořte si portfolio:

Naučte se pracovat se softwarem, experimentujte s herními enginy a začněte tvořit něco, co můžete ukázat u přijímacích zkoušek na univerzitu nebo u pracovního pohovoru. To je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na Vytvořte si portfolio pro videohry.

Začněte s moddingem (modifikacemi – úpravami her):

S využitím softwaru poskytovaného vydavateli vytvořte novou úroveň nějaké hry a zasaďte ji do úžasného prostředí.

Networking:

Seznamujte se s lidmi z herního průmyslu – účastněte se akcí, včetně konferencí a výstav. Seznamte se s profesionály a ptejte se jich na jejich práci, zároveň projevujte svůj zájem o obor i jeho znalosti a zkuste zůstat s těmito lidmi v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

Rozhlédněte se mimo herní průmysl:

Uvažujte i o roli počítačového umělce v nějakém jiném odvětví, kde budete pracovat s podobným softwarem, a tím zdokonalovat své dovednosti. I takovou práci, stejně jako jakoukoli jinou profesionální tvorbu, můžete použít pro neustálé vylepšování svého portfolia, což posílí vaši pozici při hledání zaměstnání v herním průmyslu.

Pozice level designera, 3D modeláře nebo výtvarníka textur v herním průmyslu. Případně modelář, výtvarníka textur, modelář nebo návrhář pozadí v animačním průmyslu.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce