Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

2D grafik/výtvarník textur

Staňte se mistrem na textury, plochy a pozadí

dolů

2D grafik kreslí ikonky, prvky na HUDu, meníčka atd.

Výtvarník textur dodává povrchu 3D modelů texturu a tím dojem autentičnosti. Dalšího rozměru dosáhne záměrnými nedokonalostmi – rzí na barelech benzínu, ošoupanými místy na keckách, potrháním látek a odrazy v oknech.

Jde mu o to, aby povrchy vypadaly realisticky – pomáhá tím hráči zapomenout, že se pohybuje v prostředí, které vytvořil počítač. Kombinací ruční malby, fotografií, digitálního a 3D umění vytváří jedinečné, na míru šité textury. K práci potřebuje různé materiály, shadery, mapping a musí rozumět tomu, jak spolu tyhle věci fungují a navzájem působí.

Výtvarné umění a grafický design: Má výrazné výtvarné nadání, vnímání formy, barvy a textury a chápe, jak spolu tyto elementy fungují.

Používání softwaru: Tvoří s využitím nejrůznějších programů, zná nejnovější technologie a techniky.

Používání herních enginů: Dokáže do herních enginů přidat výtvarné umění, chápe jejich technická omezení a možnosti.

Znalost materiálů: Ví, jak se chovají v různých podmínkách, jak vypadají, a umí používat shadery.

Spolupráce: Spolupracuje s ostatními umělci i s dalšími lidmi z vývoje hry, jako jsou designéři a programátoři.

Organizace: Pracuje s produkčním harmonogramem, spravuje soubory a dodržuje termíny.

Uvádíme některé z nástrojů používaných profesionály, ale své dovednosti můžete rozvíjet i s využitím zdarma dostupného softwaru. Na Vytvořte si portfolio pro videohry najdete jejich seznam.

  • Software pro úpravu obrazů (Adobe Photoshop)
  • Software pro 3D malování (Mudbox, ZBrush, Substance Painter, Substance Designer, Quixel)
  • Herní enginy (Unity, Unreal Engine)

Výtvarník textur spolupracuje se všemi ostatními členy výtvarného oddělení – concept výtvarníkem, výtvarníky prostředí, 3D herními grafiky.

Vzdělání:

Tradiční kresba, malba i modelování se hodí k tomu, abyste předvedli své výtvarné nadání bez využití softwaru.

Pokud chcete jít na univerzitu, bylo by dobré odmaturovat z následujících předmětů:

  • Výtvarné umění a design
  • Grafický design
  • Grafická komunikace

Vytvořte si portfolio:

Základem jsou klasické kresby a malby. Naučte se pracovat se softwarem, zvládněte digitální kresbu a malbu, základy modelování a UV mapping. Experimentujte s herními enginy a naučte se tvorbu procedurálních a parametrických povrchů (na což kresbu a malbu nepotřebujete). Vytvořte něco, co můžete ukázat u přijímacích zkoušek na univerzitu nebo u pracovního pohovoru. To je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na Vytvořte si portfolio pro videohry.

Začněte s moddingem (modifikacemi čili úpravami her):

S využitím softwaru poskytovaného vydavateli vytvářejte modifikace textur a 2D grafiky existujících her – ideální je vytvořit nové skiny postav, zbraní nebo herních menu.

Networking:

Seznamujte se s lidmi z herního průmyslu – účastněte se akcí, včetně konferencí a výstav. Seznamte se s profesionály a ptejte se jich na jejich práci, přičemž projevujte svůj zájem o obor i jeho znalosti, a zkuste zůstat s těmito lidmi v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

Rozhlédněte se mimo herní průmysl:

Podobné dovednosti, jako potřebuje 2D grafik ve hrách, získáte i jinde, například jako grafik v reklamě nebo DTP. Budete pracovat s podobným softwarem, a tím zdokonalovat své dovednosti. I takovou práci, stejně jako jakoukoli jinou profesionální tvorbu můžete použít pro neustálé vylepšování svého portfolia. To posílí vaši pozici při hledání zaměstnání v herním průmyslu.

Pozice 3D modeláře nebo výtvarníka prostředí v herním průmyslu. Případně modelář, výtvarník textur nebo výtvarníka prostředí ve vizuálních efektech nebo modelář v animačním průmyslu.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce