Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Zvukař

Vytvářejte a chytejte zvuky

dolů

Sound designer neboli zvukový designer vytváří soundtrack hry. Ten zahrnuje hudbu, ambientní zvuk prostředí a ruchy – zvukové efekty jako např. výstřely, zvuk kroků, nárazů, jásot, silný déšť a podobně.

Gameplay díky nim získává náboj, dodávají jí náladu, tempo a emoční hloubku.

Někdy se na vývoji hry podílí od samého začátku, dostane základní pokyny, z nichž vychází při designu toho, co hráč uslyší. Jindy do procesu vstupuje, až když je hra hratelná, a má za úkol přidat k animaci zvuky.

Obvykle začíná tím, že si vytvoří knihovnu zvukových efektů. Někdy spolupracuje se skladatelem, s herci nebo se vydá nahrávat zvuky ven. Nahrávání se často může přeskočit prostým nákupem hotových zvukových bank. Pak je upravuje, mixuje a masteruje, čímž vytvoří soundtrack pro už hotovou hru.

Největší objem práce je však vlastní implementace zvuků do hry přímo v enginu hry. Musí zvukové efekty umístit do všech herních mechanik a systémů s náležitými parametry tak, aby to dohromady znělo dobře. Je také nutné nastavovat zvukové parametry jednotlivých herních prostor (částí levelů), aby správně modifikovaly přehrávání zvuků. Protože jinak se bude zvuk rozléhat v jeskyni, jinak v lese atd. Navíc prostor vyplňuje ambientními zvuky nebo zvuky z konkrétních zdrojů.

Samostatnou kapitolou práce zvukaře je zpracování dabingu a jeho zapojení. Dabing zvukař obvykle dostane nahraný od režiséra dabingu v profesionálním studiu nebo se sám podílí na nahrávání. Pak je nutné hlášky rozstříhat a zařadit na svá místa, se správným nastavením. To znamená přidávání zvuků a hlášek do různých typů chování a situací u postav řízených umělou inteligencí i příběhové dialogy, které se přehrávají jen na konkrétních místech.

Během přidávání do herního enginu sound designer audio prvky testuje a upravuje, aby všechny zvuky dohromady zněly správně a harmonicky.

Zvukové inženýrství: Zná teorii zvuku, jeho fyzikální vlastnosti, umí nahrávat, upravovat, mixovat a masterovat.

Znalost gameplay a platforem: Má představivost, cit pro načasování, vnímá, jak hudba a zvuky ovlivňují gameplay.

Znalost herních enginů: Chápe technická omezení enginů a ví, jak do nich integrovat zvukové složky.

Znalost zvukových enginů: Orientuje se v parametrech a nastaveních, která ovlivňují přehrávání zvuku.

Uvádíme některé z nástrojů používaných profesionály, ale své dovednosti můžete rozvíjet i s využitím zdarma dostupného softwaru. Na Vytvořte si portfolio pro videohry najdete jejich seznam.

  • Zvukový software (Logic Pro, Pro Tools, Sound Forge, Cool Edit Pro)
  • Herní enginy (Unreal, Unity)
  • Zvukové enginy (fmod, WWISE)

V závislosti na velikosti studia spolupracuje zvukový designer s audio programátory a skladateli. Může být jedinou osobou zodpovědnou za zvuk nebo je jen členem početného týmu. Spolupracuje také s herními designery a testery, aby se zajistilo správné fungování zvuku v rámci celé hry.

Neexistuje jeden konkrétní způsob, ale nejdůležitější je osvojit si nejdříve klíčové dovednosti. Většinou jde o pozici pro člověka se zkušenostmi, ale mnoho společností zaměstnává i začátečníky.

Vzdělání:

Střední školy nenabízejí vzdělávání pro zvukaře, vhodné je jakékoliv všeobecné vzdělávání nebo se zaměřením na další oblasti zájmu, který může rozšířit kariérní možnosti (například programování, multimédia, skladba hudby).

Vytvořte si portfolio:

Naučte se pracovat se softwarem, vytvářejte zvukové kompozice, experimentujte s herními enginy a začněte do nich vkládat zvuky. I tvorba zvuků pro film nebo divadlo patří do portfolia. Vytvořte něco, co můžete ukázat u přijímacích zkoušek na univerzitu nebo u pracovního pohovoru. To je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na Vytvořte si portfolio pro videohry.

Začněte s moddingem (modifikacemi čili úpravami her):

Nahrávejte vlastní hudbu a ruchy ke hrám, které hrajete, a sdílejte je v herních a hudebních on-line komunitách.

Networking:

Seznamujte se s lidmi z herního průmyslu – účastněte se akcí, včetně konferencí a výstav. Seznamte se s profesionály a ptejte se jich na jejich práci, projevujte svůj zájem o obor i jeho znalosti a zkuste s těmito lidmi zůstat v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

Rozhlédněte se mimo herní průmysl:

Pracujte jako zvukař na živých hudebních akcích. Pracujte v jakémkoli oboru, který vám umožní rozvíjet dovednosti zvukového inženýrství a sound designu, odtud se pak můžete přesunout do herního průmyslu.

Pozice skladatele nebo audio programátora v herním průmyslu. Případně mix zvuku nebo hudební editor ve filmu a TV, nebo zvukový designer nebo skladatel v animaci.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce