Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Hudební skladatel

Podtrhněte melodií náladu

dolů

Skladatel píše pro animaci původní hudbu. Hudbu, která odráží a zprostředkovává atmosféru, emoce postav a příběh. Filmová hudba musí být provázaná s filmem, není samostatným dílem.

Skladatel v animaci dostane obvykle základní instrukce na začátku projektu, ve fázi, kdy se upravují storyboardy a vzniká soundtrack pro animatik. Vytváří pak ukázkové nahrávky, které lze použít při střihání animatiku. V animaci může hudba skutečně ovlivnit načasování střihu, proto je důležité zapojit skladatele do projektu včas. Pak může vytvořit konečnou verzi hudby pro hotový film. Skladatel své dílo přepisuje v závislosti na zpětné vazbě, kterou dostává od režiséra, producenta a editora. U určitých částí skladby musí upravit délku, zvýraznit jiný moment na plátně nebo navodit jiný pocit.

Skladatel v animaci si musí být vědom žánru, pro který skládá. Hudba pro kreslené televizní pořady může někdy znít trochu otřepaně a přitažená za vlasy, pokud to odpovídá stylu animace a vyprávění. U animací, ve kterých jsou písně, jako jsou celovečerní muzikály nebo televizní pořady s ústřední melodií nebo znělkou, se skladatel může podílet na jejich psaní. Někdy to ovšem dostane za úkol jiný hudebník a skladatel pracuje na doprovodných stopách.

U velkorozpočtových produkcí připravuje skladatel hudbu, obvykle v souborech midi, pro autora orchestrace a opisovače. Ve většině televizních filmů a filmů s nižším rozpočtem dělá skladatel orchestraci sám. Připravuje také elektronické aspekty hudby pro nahrávání a odevzdává hudbu společně se všemi médii k nahrávání producentovi. Skladatel musí být často schopný i v oblasti hudební produkce, nahrávání a hraní samotného, aby mohl projekt své skladby i realizovat, protože rozpočet na hudbu bývá omezený. Pracují na volné noze, obvykle z domova nebo vlastní kanceláře.

Hudba: Musí být skvělý hudebník, který dokáže skládat a zaznamenávat originální, velmi kvalitní hudbu se zajímavými a výraznými hudebními nápady, které ladí se stylem dané animace.

Vyprávění: Dokáže prostřednictvím hudby sdělovat příběh a vyjadřovat jeho témata.

Hudební produkce: Má potřebné dovednosti pro nahrávání a produkci, takže dokáže vytvářet demo ukázky a hudbu na profesionální úrovni, umí používat software pro hudební skladbu, jako např. Cubase a Logic, a notační programy, jako je Sibelius nebo Musescore, a pracovat s různými typy zvukových souborů.

Komunikace: Umí pracovat podle zadání, reagovat na konstruktivní zpětnou vazbu a skládat hudbu, která přispívá k celkové vizi režiséra, i budovat si rozsáhlou síť kontaktů s hudebníky, kteří mohou k jeho práci přispět.

Manažerské schopnosti: Musí rozumět právním a smluvním aspektům své práce člověka, který na volné noze přispívá svým dílem k jinému projektu.

Skladatelé úzce spolupracují s režisérem, producentem a hudebním editorem a komunikují sezvukovým designérem a střihačem.

Skladatel získává zakázky na základě svého portfolia. Jeho hudební znalosti i technické dovednosti musí být na vysoké úrovni, takže skladatelé mívají formální hudební vzdělání. Někteří jsou absolventy vysokoškolských oborů v komponování pro film a televizi. Bude se vám hodit i přístup k vybavení pro nahrávání hudby. Nejdůležitější ale je mít silné portfolio vlastní tvorby, které dokládá vaše dovednosti a osobní styl. Musíte také získat kontakty s filmaři a hudebníky. Zkuste třeba v systému Creatoola Trainee Finder najít místo v oddělení střihu. I když budete pracovat spíš na hraných filmech než na animacích, získáte neocenitelné zkušenosti a vhled do procesu, jakým se k filmu přidává zvuk.

Středoškolské vzdělání:

Dobrou průpravou je studium hudby. Pokud můžete studovat i film, přispěje to k pochopení procesu psaní hudby pro film.

Dívejte se na filmy a poslouchejte hudbu:

Sledujte co nejvíce filmů a televizních pořadů a věnujte pozornost tomu, jak je komponována hudba. Získejte cit pro vzájemné působení hudby a filmu i to, jak se hudební styly liší podle žánru.

Vytvořte si portfolio:

Začněte psát vlastní hudbu. Naučte se pracovat s kompozičním a notačním softwarem. Najděte filmaře, kteří potřebují někoho, kdo jim napíše hudbu pro film, a spolupracujte s nimi. Případně trénujte skládáním hudby pro již existující filmy. I tyto práce si můžete přidat do portfolia. Jeho budování je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na vytvoř si zvukové portfolio.

Rozhlédněte se mimo animační průmysl:

Skladatelé jsou potřební v mnoha odvětvích mimo animaci. Kromě hraného filmu, televize a her se skládá i pro reklamu a divadlo. Zkuste najít práci v některé z těchto oblastí a získejte zkušenosti, které můžete později použít v práci pro animaci.

Networking:

Účastněte se akcí, na nichž se můžete potkat s lidmi z animačního průmyslu. Seznamte se s producenty, hudebními editory a skladateli a ptejte se jich na jejich práci, přičemž projevujte svůj zájem o obor i znalosti. Nabídněte jim své pracovní kontaktní údaje a zkuste s nimi zůstat ve spojení. Zjistěte, jak na to, na jak na networking.

Zvukový designér v animačním průmyslu nebo zvukový designér nebo skladatel v herním průmyslu. Mohla by vás zajímat i pozice hudebního editora ve filmovém a televizním průmyslu.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce