Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Technical director efektů (FX TD)

Hrajte si s vizuálními efekty

dolů

Technický ředitel efektů vytváří digitální fyzikální efekty, jako výbuchy, kouř a vodu, které pak ve svých záběrech a sekvencích mohou použít animátoři.

Stará se o to, aby efekty vypadaly uvěřitelně a byly v souladu s animačním stylem projektu, a tak se hladce prolínaly s ostatními výtvarnými podklady.

Jeho role je umělecká i technická, a proto je ideální pro lidi, kteří umí řešit problémy a mají takzvaně „dobré oko“. Cílem FX TD je naplnit s dostupnými zdroji režisérovu vizi v oblasti digitálních FX.

FX TD pracuje pro animační společnosti nebo studia.

Řešení problémů: Dokáže analyticky uvažovat o problémech a přicházet s návrhy kreativních a efektivních řešení a způsobů, jak překonat překážky a realizovat projekt.

Podpora: Nabízí odborné vedení mladším umělcům, poskytuje osobní technickou pomoc všem, kteří se podílí na animaci a osvětlení, dobře komunikuje, má pozitivní přístup.

Znalost všech částí animační pipeline: Velmi dobrá znalost všech úloh v procesu – co která obnáší, potřebuje a v čem je obtížná.

Znalost 3D animačních programů: Je zběhlý v používání relevantních programů jako Maya, Houdini, Blender, Adobe After Effects, Cinema 4D, MotionBuilder, Nuke, RenderMan a 3ds Max.

Programovací a kódovací dovednosti: Je pokročilý v programování v Pythonu a VEX a C++ s velmi vysokou úrovní technických schopností.

FX TD spolupracuje s osvětlovači, kompozitory a režisérem. Spolupracuje také s dalšími technickými řediteli podílejícími se na projektu, jako např. TD animace.

FX TD je pozice pro zkušeného umělce. Obvykle vyžaduje alespoň několikaleté pracovní zkušenosti v animaci nebo VFX. Vyplatí se začít na nižší pozici v animaci nebo VFX a postupně se vypracovat. Abyste se mohl/a stát VFX TD, musíte se naučit programovat. Existují univerzitní obory v programování, informatice nebo počítačové animaci, díky kterým získáte užitečné zkušenosti a základní znalosti.

Středoškolské vzdělání:

Ideální je kombinace přírodních věd a kreslení, studujte tedy matematiku, informatiku, biologii nebo fyziku a k tomu přihoďte výtvarné umění a design.

Vytvořte si portfolio:

Naučte se pracovat se softwarem pro animaci i editaci videí a začněte si připravovat něco, co můžete ukázat u přijímacích zkoušek na univerzitu nebo u pracovního pohovoru. Natočte vlastní krátký film nebo filmy. To je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na vytvořte si animační portfolio. Podívejte se na video Creatoola radí, jak na demo ukázky animace a VFX.

Vysokoškolské vzdělání:

Podívejte se na seznam univerzitních kurzů, které doporučuje Creatoola, a vyberte si nějaký v oboru animace.

Rozhlédněte se mimo animační průmysl:

Zkuste najít zaměstnání jako runner v nějaké VFX společnosti. To vám pomůže získat kontakty, dovednosti a znalosti v oblasti 3D animace. Můžete také pracovat jako programátor v herním průmyslu. Případně jako programátor v jakémkoli oboru nebo oblasti, poptávka je veliká.

Absolvujte krátký kurz:

Zlepšete své programovací dovednosti na odborném kurzu. Podívejte se, zda najdete nějaký zaměřený na programování v seznamu vzdělávacích kurzů doporučených Creatoolou.

Networking:

Účastněte se akcí, na nichž se můžete potkat s lidmi z animačního průmyslu. Seznamte se s profesionály z animačního průmyslu a ptejte se jich na jejich práci, přičemž projevujte svůj zájem o obor i znalosti. Nabídněte jim své pracovní kontaktní údaje a zkuste s nimi zůstat ve spojení. Zjistěte, jak na to, na jak na networking.

Grafický programátor nebo jiné programátorské pozice v herním průmyslu. Pro VFX společnosti můžete také pracovat jako pipeline TD.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce