Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Designer postav

Stvořte postavy, hrdiny i monstra

dolů

Designer postav vizualizuje a vytváří vzhled jednotlivých postav. Vychází z popisů, které dostane od režiséra.

Designer postav vizualizuje a vytváří vzhled jednotlivých postav. Vychází z popisů, které dostane od režiséra. Ty mohou zahrnovat poznámky o osobnosti postavy i jejích fyzických rysech. Při tvorbě postav se návrháři inspirují scénářem a dílem výtvarníka (concept artisty). Sděluje vlastnosti postav prostřednictvím výrazů obličeje a póz těla.

Designer postav v rámci své práce zkoumá anatomii postav a příslušných módních stylů. Důležitou podmínkou pro tuto pozici je schopnost kreslit. Postavy se kreslí na papír nebo digitálně. Designer postav vytváří různé návrhy, obvykle i více variant pro jednu postavu. Prezentují je režisérovi a na základě jeho zpětné vazby dílo upravují k jeho spokojenosti.

Jakmile je návrh schválen, designer postav vytváří „modelové listy“, které ukazují postavu z různých úhlů. Ve 3D animaci je pak k tvorbě postav použijí modeláři. Ve 2D animaci používá modelové listy animátor k tomu, aby každý snímek animace odpovídal modelu. Tyto návrhy si prohlédnou i storyboardisté a začlení je do své práce v průběhu projektu. Návrháři postav bývají častěji zaměstnáni v animačním studiu než na volné noze.

Kreslení: Jeho technické dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, dokáže tvořit v různých stylech se zaměřením na detaily.

Kreativita: Používá fantazii a má originální a inovativní nápady, vytváří dílo, které podněcuje režisérovu představivost a které pomáhá vyprávět příběh.

Spolupráce: Chápe, co od projektu chce režisér, je schopen přijímat kritiku a měnit své návrhy, dobře spolupracuje s ostatními umělci a návrháři.

Chápe proces animační pipeline: Zná schopnosti animátorů a vytváří návrhy vhodné pro médium konkrétního projektu.

Sledování animací: Má vášeň pro tento žánr i celý obor.

Pracovní nástroje:

Některé z nástrojů používaných profesionálními návrháři postav:

Software pro úpravu obrázků (Adobe Photoshop)

Software pro 3D modelování, sochařství a malování (Blender, 3DS Max, Maya, Mudbox, ZBrush, Substance Designer, Quixel)

2D animační software (TVPaint, ToonBoom Harmony, CelAction)

Výtvarné pomůcky: Tužka a papír, barva, inkoust, křída.

Naučte se modelovat pomocí volně dostupného softwaru. Seznam dostupných nástrojů najdete na sestav si své animační portfolio.

Návrháři postav úzce spolupracují se scénaristy a režiséry a také s modeláři a animátory.

Designer postav může být i začínající umělec. Často absolvent oborů jako grafický design, výtvarné umění, ilustrace nebo nějakého příbuzného zaměření, není to ovšem nezbytné. Nejdůležitější je prokázat skvělé kreslířské dovednosti. Potřebujete portfolio, které doloží váš talent a kreativitu i bohaté znalosti a lásku k animaci.

Středoškolské vzdělání:

Můžete studovat výtvarné umění, design, grafický design nebo filmová studia.

Kreslete:

Neustálým cvičením se zdokonalujte v kresbě. Kreslete lidi i nereálné postavy! Všude s sebou noste skicák.

„I mě někdo navrhnul! Jako fakt!“

 
 

Vytvořte si portfolio:

Vytvořte něco, co můžete ukázat potenciálnímu zaměstnavateli. Patří sem vaše vlastní kresby i práce z větších projektů, kterých jste se účastnili, a vytvořte si portfolio. Podívejte se na video od Creatoola, kde najdete pomoc a inspiraci pro tvorbu demo ukázek.

Vysokoškolské vzdělání:

Počet absolventských pozic v animaci se neustále zvyšuje, takže vysokoškolský titul se může hodit. Dobrou průpravou pro tuhle pozici je studium výtvarného umění, designu nebo některého příbuzného oboru. Podívejte se na seznam kurzů, které doporučuje Creatoola, a vyberte si nějaký v designu.

Získejte praxi v oboru:

Zkuste získat praxi v nějakém animačním studiu. To vám umožní navázat kontakty a zjistit, jak to chodí ve výtvarném oddělení.

Absolvujte krátký kurz:

Zlepšete své dovednosti na odborném kurzu. Podívejte se, zda najdete nějaký zaměřený na animaci v seznamu vzdělávacích kurzů doporučených Creatoolou. Pomůže vám to lépe porozumět celému animačnímu procesu, a tím se zlepšit v designu postav.

Networking:

Účastněte se akcí, na nichž se můžete potkat s lidmi z animačního průmyslu. Seznamte se s designery postav i s producenty a animátory a ptejte se jich na jejich práci, přičemž projevujte svůj zájem o obor i znalosti. Nabídněte jim své pracovní kontaktní údaje a zkuste s nimi zůstat v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na jak na networking.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce