Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

3D herní grafik

Vytvářejte 3D modely

dolů

3D herní grafik tvoří modely všech výtvarných složek hry – postav, zbraní, vozidel, nábytku, stromů, skal atd. Často při tom vychází z instrukcí, referenčních fotek nebo kreslených návrhů od výtvarníka / concept artisty.

3D herní grafika se podle typu výsledného modelu dělí na organické modelování (sochaření neboli sculpting) a modelovaní tvrdých povrchů (hard surface models). Někdy se 3D modelář specializuje na nějakou konkrétní oblast, v závislosti na požadavcích studia nebo projektu. Pak se mu říká výtvarník prostředí, výtvarník postav nebo výtvarník vozidel. V jiných studiích má 3D modelář na starosti modelování různých typů výtvarných složek nebo celé jedné úrovně.

Používání 3D softwaru: Tvoří modely s využitím nejrůznějších programů, zná nejnovější technologie a techniky.

Používání herních enginů: Dokáže do herních enginů přidat výtvarné umění, chápe jejich technická omezení a možnosti.

Výtvarné řemeslo: Nemusí mít výtvarné nadání ani schopnost kreslit, nejdůležitější je schopnost převést objekt z fotky nebo obrázku do 3D podoby. V tom mu pomáhá nezbytný cit pro vnímání formy, proporcí, kompozice, barvy a textury.

Spolupráce: Dobře spolupracuje s ostatními umělci, herními designery a producenty.

Uvádíme některé z nástrojů používaných profesionály, ale své dovednosti můžete rozvíjet i s využitím zdarma dostupného softwaru. Na Vytvořte si portfolio pro videohry najdete jejich seznam.

  • Software pro úpravu obrazů (Adobe Photoshop)
  • Software pro 3D modelování (Blender, 3D Max, Maya)
  • Software pro 3D sculpting (Mudbox, ZBrush)
  • Software pro moderní texturovaní a 3D malování (Substance Painter, Substance Designer, Quixel)
  • Herní enginy (Unity, Unreal Engine)

3D herní grafik spolupracuje se všemi ostatními členy výtvarného oddělení: výtvarníkem / concept artistem, výtvarníkem prostředí, výtvarníkem textur atd. Spolupracuje i s herními designery a programátory. Nadřízeným 3D herního grafika je obvykle umělecký režisér, resp. hlavní výtvarník / lead artist projektu.

Vzdělání:

Tradiční kresba, malba i modelování se hodí k tomu, abyste předvedli své výtvarné nadání bez využití softwaru. Být brilantní kreslíř ale není pro 3D herní grafiku podmínkou. Důležitá je schopnost vnímat tvary, rozměry a barvy.

Pro 3D herního grafika není nutné studium výtvarné střední školy. Absolventi průmyslových škol (například strojní nebo stavební) mají dobrou technickou průpravu pro 3D herní grafiku, ale znevýhodněni nejsou ani absolventi obecného vzdělání na gymnáziu nebo učňovských oborů. Pokud chcete jít na univerzitu, abyste si rozšířili záběr vědomostí, musíte se rozhodnout, kterým směrem se vydáte.

Umělecké vysoké školy vám pomohou rozvíjet výtvarný talent a dají vám kulturní rozhled.

Technické školy stavební, strojní, průmyslového designu nebo architektury vám prohloubí znalosti, ale mnoho složitých předmětů budou nad rámec toho, co budete jako 3D herní grafik nebo herní vývojář potřebovat.

Studium IT oborů vám zase dá základy pro programování a skriptování, ale budete se muset potýkat s množstvím vysoké matematiky. Podle rozdílných požadavků těchto různých vysokých škol vybírejte předměty pro maturitu. Nezapomeňte na angličtinu, ta je ze školního vzdělávání asi ta nejdůležitější, protože v herním vývoji jsou často týmy tvořené lidmi mnoha různých národností a komunikuje se anglicky.

„HODÍ SE SPEAK ENGLISH.“

 
 

Vytvořte si portfolio:

Naučte se pracovat se softwarem, experimentujte s herními enginy a začněte tvořit něco, co můžete ukázat u přijímacích zkoušek na univerzitu nebo u pracovního pohovoru. To je naprosto zásadní. Zjistěte, jak na to, na Vytvořte si portfolio pro videohry.

Začněte s moddingem (modifikacemi čili úpravami her):

Pro lepší pochopení, jak vypadají 3D modely a textury ve hrách, je dobré zkusit zkoumat a přetvářet objekty existujících her. S využitím 3D modelovacího softwaru a nástrojů poskytovaných vydavateli vytvářejte objekty, budovy, postavy a další prvky do těchto her. Ještě než získáte profesionální práci, můžete své dovednosti pilovat ve spolupráci s komunitními tvůrci modifikací her nebo zcela nových nezávislých projektů.

Rozhlédněte se mimo herní průmysl:

Uvažujte i o roli počítačového umělce v nějakém jiném odvětví, kde budete pracovat s podobným softwarem, a tím zdokonalovat své dovednosti. I takovou práci, stejně jako jakoukoli jinou profesionální tvorbu můžete použít pro neustálé vylepšování svého portfolia, což posílí vaši pozici při hledání zaměstnání v herním průmyslu.

Pozice výtvarníka prostředí nebo výtvarníka textur v herním průmyslu. Případně modelář, výtvarník textur nebo výtvarník prostředí ve vizuálních efektech nebo modelář v animačním průmyslu.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce