Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Rigger

Stavte digitální kostry pro loutky postav

dolů

Rigger vytváří digitální kostry pro 3D CG (počítačem generované) postavy.

Tyto kostry neboli rigy jsou něco jako loutky, které definují pohyby postavy nebo stvoření, např. způsob, jakým běží velká kočka, jak se pohybují tvář a ústa člověka, který zpívá, nebo jak někdo zvedá obočí. Animátoři je používají jako základ pro pohyb svých postav.

Riggers začínají s 3D modely ve statické póze, které jim dodají modeláři. Poté vytvoří pro tuto postavu síť pohybů. Pro zpívající postavu připraví rigy pro ústa, jazyk, oči, uši, paže a břicho a také jeden pro společný pohyb těchto částí.

Animátoři rigy otestují a dají riggerům zpětnou vazbu, ti pak podle jejich požadavků rigy opraví a zdokonalí. Tento proces pokračuje, dokud riggeři i animátoři nejsou s modely (3D loutkami) spokojeni.

Riggeři obvykle pracují s postavami, ale mohou vytvářet rigy pro cokoli, co se v animaci hýbe.

Mohou být na volné noze nebo zaměstnáni v animačním studiu.

Znalost animace: Zná principy animace a má velmi dobrou znalost anatomie a fyziky i způsobu, jakým se věci pohybují.

Umění: Umí kreslit, má cit pro estetiku a formu.

Řešení problémů: Hledá řešení pro problémy animátorů, neustále se učí novým způsobům, jak rigy vylepšovat.

Spolupráce: Spolupracuje s ostatními členy tvůrčího procesu 3D animace, zejména s modeláři a animátory, dokáže s nimi sdílet zdroje a efektivně spolupracovat.

Znalost 3D animačních programů: Je zběhlý v používání relevantních programů, jako jsou Adobe After Effects, Blender, Cinema 4D, Maya, Motion Builder, RenderMan, XSI, ZBrush a 3ds Max.

Programování: Tam, kde je to možné, používá rigger k automatizaci procesu rigování programovací jazyky, jako je např. Python.

Riggeři pracují s 3D CG modely, které vytváří modeláři. Riggeři také spolupracují s animátory, kteří rigy testují, aby ověřili, že nabízejí správný druh členění a pohybu pro daný projekt.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce