Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Marketingový manažer

Dělejte filmu dobrou reklamu

dolů

Marketingový manažer plánuje, vyvíjí a realizuje marketingové kampaně, které pomáhají přesvědčit publikum, aby se na animaci podívalo. Velmi úzce spolupracuje s odborníky na PR a prodej.

Marketingový manažer plánuje, vyvíjí a realizuje marketingové kampaně, které pomáhají přesvědčit publikum, aby se na animaci podívalo. Velmi úzce spolupracuje s odborníky na PR a prodej.

Když se chystá premiéra animace v kinech nebo na televizních obrazovkách, propaguje ji marketingová kampaň, která může být zaměřena buď na industry (na profesionály nebo subjekty příslušného odvětví), nebo na veřejnost. Kampaň může zahrnovat tisk, televizi, kino, akce nebo digitální reklamu.

Marketingový manažer musí velmi dobře znát produkt, který uvádí na trh, i publikum, které se snaží oslovit. Rozhoduje o příběhu, který se má divákům vyprávět, a spolupracuje s kreativními partnery na přípravě a výrobě propagačních materiálů. Často koordinuje projekty průzkumu trhu a výsledná data pak využívá k posouzení stávající účinnosti kampaní a pro přípravu kampaní budoucích.

Marketingový manažer sestavuje marketingový rozpočet s ohledem na prognózy příjmů, pořizovací náklady a smluvní podmínky. Pokud se animovaný film promítá v zahraničí, musí být kampaň uzpůsobena různým kulturám a zemím, na čemž se často spolupracuje s jednotlivými distributory pro daná území.

Někteří pracovníci marketingu také spravují online komunity, včetně účtů na sociálních médiích. Ve větších produkčních společnostech bývají specializované role pro community management.

Marketingový manažer může být zaměstnán filmovými agenturami, marketingovými agenturami, produkčními společnostmi nebo vysílacími společnostmi. Velké produkční společnosti nebo animační studia mívají pro své animované projekty vlastní marketingová oddělení. Menší spíše využívají služeb marketingové společnosti, agentury nebo marketéra na volné noze.

Komunikace: Je dobrý copywriter i korektor, dokáže zapojit lidi z nejrůznějších prostředí, umí vyprávět příběh, instruovat kolegy, například designéry, kteří budou vytvářet marketingové materiály.

Kreativita: Chápe, že animační průmysl je založen na vizuálním médiu, takže musí být schopen přijít s vizuálními způsoby, jak produkci ukázat v tom nejlepším světle.

Vnímání publika: Zná publikum, studuje statistiky návštěvnosti, rozumí tomu, jak diváci sledují animované filmy nebo televizní seriály, a také tomu, jak diváci vnímají další mediální formy, přičemž si uvědomuje jejich komerční potenciál.

Sociální média: Baví ho vytvářet rozruch na platformách sociálních médií, používá plánovací software.

Organizace: Předvídá, umí si nastavit priority a mít všechny úkoly neustále pod kontrolou, dokáže řídit svůj tým.

Sledování animací: Má vášeň pro toto médium i celé odvětví, má kritické oko a analytické uvažování.

Marketingový manažer spolupracuje s asistenty marketingu, novináři, vedoucími prodeje, animačními producenty a designery.

Ideálně nejdříve nasbírejte zkušenosti jako asistent marketingu, abyste v budoucnu mohli postoupit výš, případně získat zaměstnání jako marketingový manažer. Neexistují žádné pevně stanovené postupy, jak se etablovat v marketingu. Každopádně se hodí vystudovat marketing, komunikaci nebo animaci či film. Musíte se také dobře obeznámit s fungováním nejrůznějších sociálních médií.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce