Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

Herní analytik

Hledejte slabá i silná místa hry a vylepšujte

dolů

Z informací a dat o aktivitě hráčů ve hře zjišťuje souvislosti mezi zvýšením a snížením zájmu hráčů o jednotlivé herní prvky a části hry. Pak spolu s designery navrhuje zlepšení.

Jeho místo je v týmech, které vyvíjejí hry jako servis, často s obchodním modelem free to play.

Matematika, statistika: Dokáže pracovat se složitými matematickými vzorci.

Databáze: Orientuje se v obrovské databází čísel a dat. Umí informace filtrovat, třídit a řadit.

Herní design a fungování hry: Rozumí herním mechanikám, systémům a pravidlům. Dokáže navrhnout, jak se dá jejich používání kvantifikovat a hodnotit pomocí sbíraných dat.

Přehled o herním průmyslu: Má širokou znalost her, herních žánrů, herních platforem – včetně počtu hráčů, prodaných kusů a dalších statistických dat.

Hypotézy: Na základě sbíraných dat dokáže definovat teze a doporučit změny v designu hry. Po změnách je schopen na základě sbíraných dat tezi potvrdit nebo odmítnout.

Analýza: Na základě nasbíraných dat dokáže vydedukovat možné problémy a upozornit na slabá místa, která by mohla způsobovat potíže.

Obvykle spolupracuje s designery, marketingem a napřímo také s producentem.

Cesta do vývojového týmu na pozici začínajícího herního analytika může vést z akademických kruhů (matematika, psychologie nebo sociologie) nebo z herní žurnalistiky. Zkušený analytik z jiného odvětví se může po pochopení herního průmyslu a herního designu stát špičkovým herním analytikem.

Rozhlédněte se mimo herní průmysl:

Big data analyst nebo BI analyst je velmi žádaná profese ve většině obchodních odvětví.

Hrajte a zkoumejte hry:

Hrajte hodně her. Přemýšlejte u nich o jejich designu. Analyzujte podrobně různé hry. Zkoumejte data, která jsou k nim k dispozici – počty hráčů, počty prodaných kopií. Hledejte souvislosti.

Networking:

Seznamujte se s lidmi z herního průmyslu – účastněte se akcí, včetně konferencí a výstav. Seznamte se s profesionály a ptejte se jich na jejich práci, přičemž projevujte svůj zájem o obor i jeho znalosti, a zkuste s těmito lidmi zůstat v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce