Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

3D animátor

Rozhýbejte postavy i jejich svět

dolů

3D animátor pomocí připraveného rigu (tj. vložené kostry a jejích ovládacích prvků) oživuje 3D modely a vytváří jejich akce v rámci filmové scény podle požadavků scénáře a přání režiséra.

Animovat může jak relativně jednoduché pohyby, jako je třeba průlet letadla s využitím tzv. „klíčových bodů“ (Key Frames), tak i velmi náročné akce a mimiku lidí nebo zvířat pomocí tzv. „inverzní kinematiky“. Je vlastně zastupujícím hercem, který se převtělí do postavy, se kterou pracuje stejně jako loutkovodič v loutkovém divadle. Kromě autorské animace využívá různé pomocné funkce 3D softwaru, jako je nastavení virtuální hmotnosti předmětů, jejich pružnosti, tření, účinky gravitace nebo simulace „větru“. V některých případech pracuje se záznamem reálných pohybů ze snímačů „motion-capture“ a tato data upravuje podle potřeb animované scény.

Musí mít představivost, cit pro pohyb, dynamiku akcí a kompozici filmových záběrů. Podmínkou je i znalost základů filmového natáčení, práce s kamerou, ohnisky objektivů a hloubkou ostrosti. Je nutné, aby si všímal reálného světa kolem sebe, uvědomoval si jedinečnost pohybu předmětů, lidských postav i zvířat, studoval gesta i mimiku obličejů. Musí pochopitelně výborně ovládat potřebný 3D software a vyznat se ve workflow výroby VFX záběrů. Podmínkou je spolehlivost, pečlivost a vysoké pracovní nasazení s důrazem na dodržování domluvených výrobních termínů.

3D animátor spolupracuje s VFX produkčním, VFX koordinátorem, VFX supervizorem, 3D riggerem a pochopitelně s ostatními kolegy a specialisty 3D oddělení (například využívá dat 3D trackingu).

3D animátora pro časovou náročnost jeho práce můžete potkat hlavně ve 3D oddělení trikového studia, ale také na festivalech a setkáních věnovaných trikovému filmu a počítačové grafice.

„Jó na triky, to ho užije!“

 

Předpokladem je zájem o film, dramatické umění (divadlo), vizuální efekty a znalost alespoň některého ze 3D animačních programů (3DStudio Max, MAYA nebo Blender). Pomoci může absolvování kurzu klasické animace loutkové nebo kreslené. Výhodou může být i navštěvování dramatického kroužku.

Středoškolské vzdělání

Hodí se školy se zaměřením na počítačovou grafiku. Z odborných filmových škol pak ty, které mají ve svých studijních oborech animaci, počítačovou grafiku nebo přímo vizuální efekty.

Vysokoškolské vzdělání

Filmové školy s výtvarným nebo VFX zaměřením, školy s oborem „animace“, technické vysoké školy s obory počítačové grafiky.

Portfolio to řekne za vás

Připravte si osobní prezentaci formou portfolia, které představí poutavou formou váš animační talent, schopnost vytvoření realistického pohybu 3D objektu a vyjádření emocí pohybem a gesty 3D postavy.

Profesní kurzy

Zdokonalte svoje dovednosti na odborném kurzu. Podívejte se na seznam vzdělávacích kurzů doporučených Creatoolou a najděte ten, který vám sedne nejlépe.

Networking

Účastněte se akcí, na nichž se můžete potkat s lidmi z VFX oboru. Seznamte se s tvůrci VFX, produkčními a VFX producenty. Ptejte se jich na jejich práci. Projevte zájem i znalosti a zkuste s nimi zůstat v kontaktu. Zjistěte, jak na to, na Jak na networking.

Pozice animátor v animovaném filmu nebo animátor her v herním průmyslu.

-

Školy a kurzy

-

Studia a produkce